تعمیر ضبط senator

تعمیر ضبط senator کریم سیستم از تعمیر کنندگان معروف امپلی فایر ضبط رادیوپخش باند بلندگو رادیوضبط و… می باشد .در سراسر کشور ضبط و باند می پذیرد کریم سیستم در تعمیر امپلی فایر ضبط senator سناتور مهارت خاصی دارد همه تعمیرات معمولا یک روزه انجام می گردد و تحویل مشتری های گرامی داده می شود. […]

مشاوره فوری

مشاوره فوری