تعمیرات وینکا

۰۹۱۲۰۷۸۵۰۲۱ کریم سیستم تیم تعمیر ویژه برای سیستم صوتی وینکا و تعمیرات ضبط وینکا دارا می باشد این تیم از قدیمی ها و با تجربه ترین تعمیراتی ضبط وینکا می باشند سرعت و دقت بالای این تیم باعث شده که تعمیرات یک روزه انجام شود و تحویل مالک آن ها داده شود. ت – تعمیر […]