تعمیر وینکا

  کریم سیستم تیم تعمیراتی ویژه برای سیستم صوتی وینکا و تعمیرات ضبط وینکا دارد این تیم از قدیمی ها و با تجربه های تعمیر ضبط می باشند سرعت و دقت بالای این تیم باعث شده که تعمیرات یک روزه انجام شود و تحویل مالک آن ها داده شود.\ ت – تعمیر ضبط – تعمیرات […]

تعمیرات وینکا

۰۹۱۲۰۷۸۵۰۲۱ کریم سیستم تیم تعمیر ویژه برای سیستم صوتی وینکا و تعمیرات ضبط وینکا دارا می باشد این تیم از قدیمی ها و با تجربه ترین تعمیراتی ضبط وینکا می باشند سرعت و دقت بالای این تیم باعث شده که تعمیرات یک روزه انجام شود و تحویل مالک آن ها داده شود. ت – تعمیر […]