عیب یابی ضبط خودرو

عیب یابی ضبط خودرو کریم سیستم از قدیمی ترین تعمیر و عیب یابی ضبط خودرو در تهران و ایران می باشد کریم سیستم از تعمیر کننده های حرفه ای و عیب یابی ضبط در انواع مدل ها و رادیوپخش های فابریک خودرو کریم سیستم رادیوپخش های تعمیر شده را یک روزه تحویل می دهد و در […]