تعمیر ضبط premier

تعمیر ضبط premier کریم سیستم از تعمیر های مشهور امپلی فایر ضبط رادیوپخش باند بلندگو رادیوضبط و… می باشد .در سراسر کشور ضبط و باند پذیرا می باشد کریم سیستم در تعمیر امپلی فایر ضبط کونکورد premier پریمیر تخصص خاصی دارد همه تعمیرات معمولا یک روزه انجام می گردد و تحویل مشتری های گرامی داده می شود. […]

تماس 24 ساعته