تعمیر ضبط concord

تعمیر ضبط concord کریم سیستم از تعمیر کاران بنام امپلی فایر ضبط رادیوپخش باند بلندگو رادیوضبط و… می باشد .در سراسر کشور ضبط و باند پذیرا می باشد کریم سیستم در تعمیرات امپلی فایر ضبط کونکورد concord تخصص خاصی دارد همه تعمیرات معمولا یک روزه انجام می گردد و تحویل مشتری های گرامی داده می شود. […]

مشاوره فوری

مشاوره فوری