تعمیر بلندگو سوخته

تعمیر بلندگو سوخته تعمیر باند و بلندگو توسط  کریم سیستم کریم سیستم از تعمیراتی های با تجربه باند و بلندگو می باشد همینطور پخش باند رادیو ضبط و پخش ضبط و…می باشد معمولا تعمیر هایی که توسط تیم کریم سیستم انجام می شود یک روزه تعمیرو تحویل مالک ان ها می گردد ت – تعمیر ضبط […]

تعمیرات باند

و بلندگو توسط تیم تعمیراتی کریم سیستم کریم سیستم از تعمیر کننده های قدیمی باند و بلندگو می باشد همینطور پخش باند رادیو ضبط و…می باشد اکثر تعمیر هایی که توسط تیم کریم سیستم انجام می شود یک روزه تعمیر و تحویل مالک ان ها می گردد ت – تعمیر ضبط – تعمیرات ضبط – […]

تماس 24 ساعته