juldv qfx juldvhj qfx9

juldv qfx juldvhj qfx9 ۰۹۱۹۵۰۷۳۸۰۲        (خانم ثابتی) تعمیر انواع ضبط تعمیرات ضبط تعمیر نواع رادیو پخش های ضبط ماشین های داخلی و لوکس خارجی و حتی چینی تعمیر انواع سیستم های صوتی خانگی – ماشین تعمیرات تخصصی سیستم های صوتی تیم ت کریم سیستم با کادری حرفه ای و دوره دیده با ۲۵ سال […]

تعمیرات ال سی دی ضبط

تعمیرات ال سی دی ضبط تعمیر ال سی دی ضبط ۰۹۱۲۱۲۰۳۷۶۷ تعمیرات ضبط و ال سی دی انواع ضبط ماشین توسط کریم سیستم ال سی دی و تاچ ضبط بسیار حساس می باشد و با کوچیک ترین ضربه ای ممکن است مشکلی در آن ایجاد شود. کریم سیستم همه مدل تاچ ال سی دی برای […]