ضبط پایونیر تعمیرات

ضبط پایونیر تعمیرات تعمیر ضبط پایونیر ۰۹۱۲۱۲۰۳۷۶۷ یکی از علت های خرابی ضبط داغ شدن بیش از حد ضبط می باشد ،مهمترین عوامل داغ شدن بسیار زیاد ضبط ماشین سیم کشی اشتباه می باشد. سیم های اسپیکرها امکان به اشتباه نصب شده باشند یا سیم هایی که باید بطور جدا گانه وصل می شدند باهم […]